Kiihdytä organisaatiosi muutoskyvyn kehittämistä ja mittaamista Ravistajat-analyysillä

Kaikki ymmärtävät, että ainoa tapa voittaa on kehittyä kilpailijoita nopeammin. Mutta miten mitata ja edistää omaa kehittymistä? Nykyisin yritykset tekevät paljon erilaisia asiakas- ja henkilöstötyytyväisyysmittauksia, mutta niiden tuottamaa dataa on monesti vaikea hyödyntää, tai siitä ei ole rakennettu selkeitä toimenpide-ehdotuksia. Tutkimuksia on turha tehdä, jos yritys ei niiden pohjalta voi kehittyä ja kehittää muutoskykyään. Vain nopeiten kehittyvät yritykset pärjäävät nykypäivän kilpailukentällä.

Ravistajat-analyysi vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla työkalun, jolla yritys pystyy helposti ja nopeasti mittaamaan oman kehittymisasteensa. Ravistajat-analyysi vertaa henkilökunnan ja asiakkaiden näkemystä yrityksestä ja sen toiminnasta, minkä lisäksi tuloksia verrataan muihin nopeiten kehittyvimpiin yrityksiin. Yksinkertaisella asiakkaille ja henkilöstölle suunnatulla sähköpostikyselyllä Seedi selvittää organisaation kehittymisen tason yhdellä indeksiluvulla. Indeksiluku jakaantuu viiteen kehittymisen ja muutoskyvyn kannalta keskeisimpään tekijään: Luottamukseen, Innovatiiviseen tuote- ja palvelukehitykseen, Nopeuteen, Kommunikaatioon, ja Ongelmiin suhtautumiseen.

Analyysi tarjoaa ns. avaimet käteen -ratkaisun. Keskeisessä osassa analyysiä on selkeä toimenpidesuunnitelma kehittymistä ja organisaation toiminnan parantamiseta varten. Toimenpidesuunnitelma antaa organisaatiolle kolme loikkaa muutoskyvyn ja kehittymisen kehittämiseen. Ravistajat-analyysin tekeminen vaatii yli 10 henkisen organisaation, jolla on tiedossa asiakkaidensa sähköpostiosoitteet. Osoitteita käytetään analyysissä ainoastaan kyselyn lähettämiseen, ja niitä käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Ehkä te olettekin yksi Suomen kehittyvimmistä organisaatiosta? Parhaaseen neljännekseen selvinneet organisaatiot saavat oikeuden käyttää Suomen kehittyvimmät organisaatiot -tunnusta.

Lue mitä eri yrityksillä on sanottavaa Ravistajat-analyysistä:

image

Olen erittäin tyytyväinen Ravistajat-analyysin Lönnbergille antamaan kehittymissuunnitelmaan. Tulemme varmasti parantamaan toimintaamme nykyisestäänkin.

Ravistajat-analyysi on oiva työkalu kaikille muillekin yrityksille, jotka uskovat, että kilpailijoitaan nopeammin kehittymällä menestyy.

Iloisena yllätyksenä meille tuli kuulumisemme Suomen kehittyvimpien yritysten joukkoon Nopeudessa.

Ota yhteyttä >>